MTProd
Français français
English english
Nederland nederland
Deutsch deutsch

Pedagogisch partituren

Het lesmateriaal dat aangeboden wordt door vele uitgeverijen beantwoordt vaak meer aan economische dan aan pedagogische criteria. Dit ’aanbod’ beantwoordt dus niet altijd aan de evolutie en de structuur van het muziekonderwijs.

Voorbeelden :

• Pianoles : vele leermethoden bieden stukken aan met de fa sleutel vanaf de eerste pagina. In hoeveel muziekscholen leert men de fasleutel vanaf het eerste jaar notenleer ? Voor de rechterhand bevinden zich de noten vanaf het begin zeer hoog. Is dit logisch ? In geen enkele muziekschool begint men met het lezen van hoge noten ?!

• Voor keyboard : Bijna alle methoden op de markt zijn bedoeld voor mensen die een instrument willen leren zonder een cursus notenleer. De helft van deze methoden bestaat uit elementen uit de notenleer. (1 witte noot = 2 zwarte noten, ...). Deze uitleg is nutteloos voor leerlingen die een muziekopleiding volgen in een muziekschool. Intussen betaalt de klant 50% teveel !

• Om economische redenen wordt een groot deel van de variété-partituren voorgesteld als een systeem van drie notenbalken. Één voor de zanglijn en de twee overige voor de piano.(Begeleiding of melodie met begeleiding). Akkoorden voor gitaar vervolledigen dikwijls het geheel. Deze partituren „voor alle gebruik“ zijn zodoende bedoeld voor de ervaren muzikant, die deze partituren gebruikt als basis en er de delen uithaalt die hem interesseren. Het is duidelijk dat een leraar deze partituren zo nauwelijks kan gebruiken. Wil hij ze toch gebruiken in de les, dan moet hij ze aanpassen.

• Veel van deze partituren zijn tot in het extreme vereenvoudigd (om de « hits » voor zoveel mogelijk uitvoerders toegankelijk te maken). Zij klinken daardoor slecht en leeg. Het gevaar bestaat dat de leerling een versie uitvoert zoals hij het op de radio gehoord heeft en niet speelt wat er staat.

Deze vaststellingen en zijn passie voor het componeren, hebben Christian GERARD ertoe gebracht om lesmateriaal te ontwikkelen, dat tegelijkertijd aangepast aan het niveau van de leerling en aantrekkelijk is.

Daar er geen gemeenschappelijke internationale structuur bestaat om de leerlingen te klasseren in verschillende niveau’s, zijn de partituren als volgt gerangschikt :
3 cycli van 4 jaar

- 1 ste cyclus: de 4 eerste studiejaren

- 2de cyclus: de 4 volgende jaren

- 3de cyclus: de laatste 4 jaren

cette rubrique

Accordeon
Keyboard
Piano
Orgel
Saxophone